پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
اخبار مهم:
آزمون نمونه دولتی

نتایج آزمون تکمیل ظرفیت دبیرستان های نمونه دولتی اول شهریور ماه اعلام می گردد.

http://10.232.115.101/tz/info.html

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه