پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
اخبار مهم:
برگزاری آزمون آیین نامه های دوره دوم متوسطه

با توجه به تغییر آیین نامه های آموزشی دوره دوم متوسطه و اختیارات کمیسیون خاص و با عنایت به هماهنگی عمل آمده مابین معاونت آموزش متوسطه و معاونت پژوهش و برنامه ریزی مقرر است آزمونی هماهنگ به شیوه ی قطبی منطقه ای در سراسر استان ویژه مدیران دبیرستان های نظری ( دوره دوم متوسطه )، کارشناسان و کارشناس مسئولان آموزش متوسطه نظری در تاریخ 95/10/30 ساعت 9 صبح به شیوه قلم کاغذی برگزار گردد.

ضمناً شرایط و دستورالعمل این آزمون طی بخشنامه شماره 571/40364/501/ص به تاریخ 95/10/08 جهت اطلاع به تمامی مناطق ارسال گردید

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه